Tags:
[ MinaYeon ] Hành trình tình yêu của Nayeon

[ MinaYeon ] Hành trình tình yêu của Nayeon

10,066 758 8

Ý tưởng được lấy từ các bài hát của Choai XừFic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ ❤️Welcome to my first fanfic !…

[ Blackpink x BTS ] Trouble Love

[ Blackpink x BTS ] Trouble Love

20,527 1,221 19

-Yoongi à! Anh phải sống có ước mơ chứ ! Tự tìm cho mình một mục đích đi..............- Em muốn trở thành ca sĩ, em muốn lên Seoul, anh muốn đi với em không?- Được..............- Jennie à! Anh sắp debut... Chúng ta chia tay đi.-...Được...............- Em muốn chuộc tội không?- Hả?- Quay lại với anh đi, em có thể chuộc lỗi như thế đấy hoặc em không làm, nhưng mà em không được lựa chọn đâu. Quyền quyết định nằm trong tay anh................- Jennie à, anh đang tức lắm đấy. Làm thế nào để ngăn mấy tên đó lại gần em đây ?..............- Lấy anh hoặc em phải sống thế này tới già.…

|King's Maker Fanfiction| Thy Kingdom Come

|King's Maker Fanfiction| Thy Kingdom Come

105 10 1

"Wolfgang đã chẳng lạ gì chuyện Công tước Haiyan xứ Hillogriam đem lòng yêu Bộ trưởng Shin, vậy nên Đức vua đây quyết định vui đùa một chút."---• Đây là bản dịch tiếng Việt của fanfic "Thy Kingdom Come" tại http://archiveofourown.org/works/28284309 ; BẢN DỊCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ• Đây là fanfiction của bộ truyện "King's Maker" - Bản dịch đọc tại http://hacamchicac.com/tag/kings-maker-hacc/• Có chứa nội dung liên quan đến TÔN GIÁO, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.• Hãy đảm bảo bạn đã đọc đủ tags và note của người dịch trước khi đọc truyện. Bạn đã được cảnh báo và sẽ tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.…

[Đoản văn/WolfShin] Hoa Hồng Xanh Của Đức Vua

[Đoản văn/WolfShin] Hoa Hồng Xanh Của Đức Vua

16 3 1

"Shin Soohyuk là một đóa hồng xanh, là người anh em, là cận thần, và là tình yêu duy nhất của Wolfgang."..."my blue rose...have stolen my heart. my heart has been yours since the first time I laid eyes on you. now, in font of all these people who love and cherish you, and every moment thereafter.I would like to officially ask you, will you be mine?"...viết cho cp Wolfgang Goldenleonard x Shin Soohyuk của King's Maker.*mọi bản dịch Việt được lấy từ bản dịch của nhà HACC* *bản dịch Anh lấy từ MangaKio**nếu thích, hãy ủng hộ Twitter của tác giả*…

[ ONESHOTs ] Idol's Love

[ ONESHOTs ] Idol's Love

597 29 3

Idol's Love?…

Bajifuyu-Tín ngưỡng

Bajifuyu-Tín ngưỡng

78 17 1

Hắn coi em là cả cuộc đời, em coi hắn là tín ngưỡng...…

Nấu ăn là một nghệ thuật

Nấu ăn là một nghệ thuật

65 3 1

Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&&#₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*[email protected]èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)&#*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…